13 januari 2020

Collectieve loonsverhoging per 1 februari 2020

Per 1 februari 2020 ontvangen de werknemers die vallen onder de Grafimedia cao een verhoging van hun uurloon met 36 cent. Dat is afgesproken in de cao 2018-2020.

Feitelijke uurlonen
Het betreft een verhoging van de feitelijke uurlonen. Dat wil zeggen dat het loon wordt verhoogd dat de werknemer ontvangt op basis van de indeling in één van de functieniveaus plus een eventuele persoonlijke toeslag. De verhoging geldt ook voor werknemers die meer verdienen dan het maximum van hun salarisschaal.
Als in een bedrijf afspraken zijn gemaakt in het kader van Betsy, worden deze gerespecteerd.

Ploegentoeslag
De ploegentoeslag wordt hoger als gevolg van de salarisverhoging. Het uurloon wordt immers verhoogd waardoor vervolgens de ploegentoeslag in euro’s ook hoger wordt.

Uitzendkrachten
De loonsverhoging geldt eveneens voor uitzendkrachten. Zij hebben namelijk recht op de zogenoemde inlenersbeloning en een collectieve loonsverhoging hoort daarbij.

Payrollers
De loonsverhoging geldt ook voor mensen die op grond van een payroll-overeenkomst in het bedrijf werkzaam zijn. Payrollers hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de medewerkers die bij het bedrijf zelf in dienst zijn.

Uurlonen
De tabel met uurlonen vanaf 1 februari 2020 is als volgt:

Nadere informatie over de loonsverhoging is voor KVGO-leden te vinden op de Personeelswijzer

 

 

 

 

 

 

Ook interessant...

14 mei 2019 | Schiphol-Rijk

Collectieve loonsverhoging per 1 juni 2019

25 januari 2019 | Soest

Nieuwe Grafimedia cao 2018 – 2020 een feit

03 mei 2019 | Schiphol-Rijk

Boekje Grafimedia cao 2018-2020 verschenen

14 mei 2019 | Schiphol-Rijk

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2019 aangepast