05 februari 2014 | Nieuwegein

Cees Verweij: &#822Kracht van print staat recht overeind”

Voor een bomvolle zaal tijdens de Graficus Vakdag in Nieuwegein presenteerde  KVGO-voorzitter Cees Verweij op 5 februari zijn visie op de toekomst van de bedrijfstak. Realisme paarde hij aan optimisme. Niets blijft zoals het is, maar &#822Print pakt. En omdat print pakt, was drukwerk niet alleen in het verleden een succes, net zoals het dat ook vandaag is en morgen zal zijn.”

Goedemorgen. Ik ben Cees Verweij en voorzitter van het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen. Voor het geval u het KVGO niet kent. We zijn een vereniging die al langer dan een eeuw de werkgevers in de grafische industrie onder één dak brengt. Of het nu gaat om techniek, over kleine, middelgrote of grote ondernemingen.

Dia2
Wij hebben vorig jaar het doel van onze vereniging geherformuleerd. Het KVGO wil samen met de ondernemers in de branche werken aan een gezonde bedrijfstak. Over die gezonde bedrijfstak wil ik het vandaag met u hebben.

Dia3

Bij het KVGO zijn eind 2013 circa 1.400 bedrijven aangesloten. In deze ondernemingen werken ongeveer 21.000 mensen. Die omvang van de branche, zult u wellicht denken, was toch veel groter? Klopt, maar ooit waren het er ook veel minder. In 1850 telde Nederland 175 drukkerijen, in 1910 waren het er 1.000. Medio jaren zeventig telden we op het hoogtepunt circa 70.000 werknemers. De vraag of print dood is, nu we naar de 20.000 medewerkers zakken, is logisch, maar u zult niet verrast zijn dan ik het antwoord op die vraag klaar heb. Print, of drukwerk, is niet dood. Wel gaan we door een bijzondere periode van verandering.

Techniek ontwikkelt zich inderdaad stormachtig. We maken veranderingen mee zoals we niet eerder zagen. Denken we. Toch zijn we als bedrijfstak altijd goed in staat geweest veranderingen en vernieuwingen te absorberen, maar gemakkelijk is dat niet. De veranderingen gaan steeds sneller en dus wordt het maken van de juiste strategische keuzes steeds moeilijker.

Dia4

Ik ga hier niet de complete grafische historie herhalen – dan hebben we overigens aan een half uur niet voldoende – maar reken er maar op dat er ondernemers zijn geweest die met de handen in het haar zaten toen ze moesten switchen van boekdruk naar offset. Die de komst van de Mac met argusogen bekeken en argwanend naar die copiers keken. Die het afscheid van het ambacht betreurden omdat we schakelden richting een geautomatiseerde workflow. Die de komst van het web en de digitalisering van de productie schouderophalend afdeden om daarna toch achter in de rij aan te sluiten.

Dia5

Vorig jaar kreeg ik van mijn kinderen een glazen bol op mijn verjaardag. Die had mij moeten inspireren tot vergezichten die zich tot ver achter de horizon uitstrekten.

Tot mijn spijt moet ik zeggen dat de bol tijdens de overhandiging in duizend stukken is gevallen. Graag wil ik het hebben over de toekomst van onze bedrijfstak, maar helaas zonder die glazen bol. Ik wil dat vooral doen aan de hand van concrete ontwikkelingen en eerst met u de stand van zaken doornemen.

Laten we eens onderzoeken of de woorden van Mark Twain ook opgaan voor de grafische bedrijfstak aan de hand van drie stellingen.

Dia6

De eerste: ‘print is groot’, de tweede: ‘print is groen’ en de belangrijkste: ‘print communiceert’.

‘Print is big’ is een echt Amerikaanse manier om een boodschap over het voetlicht te brengen, maar hoe groot is die markt feitelijk?

Dia7

Feit is dat de markt in Nederland voor drukwerk krimpt. De afgelopen vijf jaar is de omzet fors gedaald. De Rabobank houdt het op min 3 procent in 2008, min 8,6 procent in 2009, min 5,3 procent in 2010 en op min 1,8 procent in 2011. In 2012 kregen we de hardste klap met een krimp van liefst min 10,5 procent. Afgelopen jaar valt in dat licht weer mee met een daling van 2 procent. Dat is de zichtbare crisis in cijfers .

Wil dat ook zeggen dat onze markt geheel is verdampt? Nee, dus. Dat kunnen we ook zelf zien aan de hoeveelheid kranten, tijdschriften, verpakkingen, affiches, boeken, direct mail, handelsdrukwerk en noemt u maar op dat elke dag wordt geproduceerd.

Dia8

 

Als er één bedrijfstak is die in de belangstelling staat dan is dat het betaald voetbal. Als je naar die bedrijfstak kijkt valt er iets op. Enig idee wat wereldwijd de omzet is van de top twintig clubs op de wereld, dus inclusief Real Madrid, Barcelona en Bayern München?

Ik help u: het is een dikke vijf miljard euro. Enig idee wat de omzet is van de Nederlandse grafische industrie, zelfs na die enorme krimppercentages? Inderdaad: een dikke vijf miljard euro. Waarom vraagt niemand of voetbal bijna dood is?

Dia9

De tweede stelling: print is groen. Grafische producten zijn complex en komen vaak tot stand in een lange productiekolom. Alle bij de productie, distributie en handel betrokken partijen leveren een bijdrage aan de verdere verduurzaming van de eindproducten van papier en karton.

Dia10

De inspanningen gaan verder dan prepress, drukker, nabewerker en transporteur. Het geldt ook de ontwerper, de uitgever en de papiergroothandel. Het KVGO werkt binnen het Informatiecentrum Papier en Karton (IPK) onder andere samen met de Koninklijke VNP, de Vereniging van Nederlandse papier- en kartonfabrieken en het Nederlands Uitgeversverbond (NUV). Het IPK heeft heel veel informatie over de milieuaspecten van papier en karton. Kijk op hun site.

De grafische keten compenseerde, onder andere door de aanplant van bomen, de hoeveelheid CO2-uitstoot. In Europees verband kennen we de calculator van ClimatCalc. Al jaren scoort Nederland uitstekende cijfers bij het hergebruik van oudpapier en karton..

Nederland is in Europa vaak het braafste jongetje van de klas. Maar ook Europa presteert. In Europa wordt bijna driekwart van alle papier en karton gerecycled. Hoewel het papierverbruik de laatste jaren met dertien procent is gedaald, wordt er wel anderhalf keer zoveel papier ingezameld en verwerkt. Papier en karton is daarmee het meest gerecyclede materiaal in Europa, op afstand gevolgd door staal en glas. Daardoor kan ook 90 procent van alle kranten en golfkartonnen verpakkingen van gerecycled materiaal worden gemaakt. Over ‘cradle to cradle’ gesproken!

Dia11

Afgelopen week maakte de duurzaamheidskring van het KVGO Oost-Brabant bekend dat de aangesloten bedrijven in drie jaar tijd 17 procent duurzamer zijn gaan werken. De verleiding is groot u hier bombarderen met feiten en cijfers over de duurzaamheidsprestaties van onze bedrijfstak. Dat ga ik niet doen.

We gaan ons niet afzetten tegen de energieconsumptie van bijvoorbeeld Google, die overigens de mondiale CO2-uitstoot zegt te compenseren, of de hoeveelheid energie die opgebracht moet worden om e-mail rond te pompen.

Wel zullen we, waar we kunnen, op verschillende podia, nationaal en internationaal en onvermoeibaar uitleggen dat papier een duurzame grondstof is en onze bedrijfstak zich maximaal inspant om de CO2-footprint te minimaliseren. CO2-neutraal drukken kan en gebeurt.

Dia12

De derde stelling: ‘drukwerk communiceert’ eist dat we wat dieper kijken. Want wie iets wil zeggen over de toekomst van deze mooie bedrijfstak moet erkennen dat dé grafische branche niet bestaat.

We kennen oude en jonge bedrijven, grote en klein. Waarin ze vooral van elkaar verschillen zijn de diensten die ze aanbieden en de producten die ze leveren. Producten die hun klanten beter met hun markten laten communiceren.

De grafische industrie levert diensten aan klanten die, als regel, goed willen communiceren met de eindgebruikers. Daar moeten wij als branche op focussen. Ondernemen in de grafische industrie is mee veranderen met de markt. Telefoonboeken of girobetaalkaarten gaan maken is niet langer een goed idee. Overigens moet je zelfs met deze stellige beweringen uitkijken. Blocs met calqueerpapier bijvoorbeeld verkopen nog altijd.

De tijd ontbreekt om alle grafische producten uitgebreid na te lopen, kranten bijvoorbeeld – hoe boeiend dan ook – laat ik buiten beschouwing. Ik pak er vier uit: tijdschriften, boeken, direct mail en verpakkingen.

Dia13

Vrijwel alle Nederlanders lezen boeken, kranten en tijdschriften, maar-helaas – de tijd die ze daaraan besteden daalt gestaag. De afnemende leestijd van boeken is minder groot dan die van kranten en tijdschriften. Het spannende boek is het populairst, gevolgd door literatuur en informatief. Fictieboeken worden het meest gelezen, gekocht én geleend.

Nederlanders lezen gemiddeld 8,4 boeken per jaar. Negen op de tien Nederlanders boven de dertien jaar lezen wel eens een boek – gedrukt dan wel digitaal.

Dat percentage ligt een fractie onder dat voor de krant en het tijdschrift. Ruim de helft van de bevolking leest minstens één keer per week een boek, ruim eenderde vrijwel elke dag. Dat is weer minder vaak dan de krant, met ruim driekwart van de bevolking minstens één keer per week en tweederde vrijwel elke dag, maar vaker dan het tijdschrift, met ruim de helft van de bevolking minstens één keer per week en twee op de tien mensen vrijwel elke dag.

Nederland telt circa twaalfhonderd betaalde publiekstijdschriften. In 2011 zijn er bijna zeshonderd miljoen exemplaren van publiekstijdschriften verspreid. De totale betaalde oplage -abonnementen en losse verkoop – van publiekstijdschriften bedroeg in 2011 430 miljoen euro.

Dia15

[ © Trouw | Tom Jansen]

Wat zeggen deze cijfers? We zagen dat Polare zijn keten boekwinkels – al dan niet tijdelijk – sloot. Dat betekent niet het einde van het boek, wel dat de boekhandel het lastig heeft. Overigens staan lokale boekhandelaren te popelen om de winkels over te nemen.

Later kom ik te spreken over de verschillende verdienmodellen die er voor grafici liggen. Het drukken van bestsellers in grote oplages is voor de specialisten op dat terrein. Maar er zijn ook andere opties zoals bijvoorbeeld bijna vergeten titels opnieuw in druk te laten verschijnen in kleine oplages als pod-opdracht.

Dia16

Ook het personaliseren van allerlei boekachtige producten biedt de specialisten mogelijkheden. Denk aan de successen van gepersonaliseerde fotoboeken. Een markt die spectaculair is gegroeid. Er kan een prima boterham mee worden verdiend. En wat te denken van het succes van de 100 procent reisgidsen die druk combineren met een app?

Bij tijdschriften is het evenmin allemaal goed of allemaal slecht. Sanoma stootte een groot aantal titels af. Enkele gaan door bij andere uitgevers en zoals u weet zitten er ook drukkers op het vinkentouw.

Dia17

“Stel je voor dat we over een aantal jaren alleen nog maar de iPad kenden en iemand komt binnen met een papieren magazine waar je doorheen kon bladeren. Zou dat dan niet opwindend zijn zo een innovatief product?”

Een goede vraag om over na te denken, maar voor nuchtere ondernemers wellicht iets te hypothetisch. We weten dat magazines meer en meer digitaal worden verspreid en op verschillende manieren worden gelezen. Als er aan een aantal voorwaarden is voldaan – denk aan een deskundige en bevlogen redactie plus een slimme aanwezigheid op verschillende digitale platforms – zit er wel degelijk muziek in het papieren magazine. ‘Linda’ is daar in Nederland het sprekendste voorbeeld van.

Dia18

Direct mail is uitgegroeid tot veel meer dan ‘geadresseerde reclame’, waarbij louter de NAW-gegevens ervoor moeten zorgen dat een folder in de gewenste brievenbus valt. Daar waar een brede mix aan communicatiemiddelen wordt ingezet is het succes van DM overweldigend. Je houdt ervan of niet, maar de Postcodeloterij is daar een sterk voorbeeld van.

Dankzij geavanceerde grafische techniek kan het drukwerk op basis van aanvullende klantgegevens en –voorkeuren, in hoge mate worden toegesneden op de wensen en interesse van de ontvanger. Met een persoonlijke benadering in tekst én beeld, relevante informatie en passende aanbiedingen wordt een maximaal effect bereikt. Aanhaken bij een speciaal moment, een feestdag of een evenement vergroot daarbij nog de kans op een beter effect.

Ook hier vormt techniek niet de flessenhals, maar zijn het de marketeers die keuzes maken. Elke marketing- en communicatiespecialist streeft ernaar de juiste persoon aan te spreken met het juiste aanbod op het juiste moment via het kanaal van zijn voorkeur. Bij het vinden van potentiële nieuwe klanten, het vergroten van de merkbekendheid en het onderhouden van de relatie met bestaande klanten – de drie belangrijkste doelstellingen van marketeers wereldwijd bij hun communicatiecampagnes – staat het gebruik van direct mail hoog genoteerd.

Dia19

Ik zie ook de ‘nee ja’ stickers op de brievenbussen en las dat het aantal folders afgelopen jaar daalde met twee procent. Volgens kenners komt dat niet door een afnemende belangstelling voor het medium, maar door een gerichtere verspreiding. Geen folder over grasmaaiers in de galerijflat, zeg maar.

Dia20

Niet alle markten zijn hetzelfde. De productie van verpakkingen is zo’n markt die zich door digitalisering niet zal laten verdringen. Of we moeten zover komen dat we alle voorwerpen die we gebruiken met onze eigen 3D printer thuis kunnen fabriceren. Dat zie ik dan weer niet gebeuren. Als ik die glazen bol nog had gehad had ik daar wellicht wat anders over kunnen zeggen.

Verpakken is dus een markt met toekomst. Ze vormen bovendien een onmisbaar en zeer effectief communicatiemiddel, waarmee veel meer dan alleen de inhoud zichtbaar wordt gemaakt. Vorm, kleur, beeld en typografie zorgen voor herkenning of hernieuwde aandacht bij de klant en bieden merkproducten de mogelijkheid zich te duidelijk onderscheiden van de concurrentie in de winkelschappen.

De bedrukking van de verpakking speelt daarbij een belangrijke rol in de waardeperceptie van de klant en is dus medebepalend voor wat de consument bereid is te betalen voor een product.

Papier en karton in de verpakkingsmiddelenindustrie zijn goed voor ruim 42 procent marktaandeel, op afstand gevolgd door harde kunststof met ruim 22 procent marktaandeel. 36 procent is glas en metaal. De vraag naar hoogwaardige verpakkingen neemt toe. Waar eerst de A-merken het alleenrecht hadden op – dure – onderscheidende verpakkingen en gebruiksvriendelijke doseersystemen, zie je nu duidelijk dat ook de eigen merken niet enkel een functionele verpakking kiezen. Dit heeft een gunstig effect op de vraag naar mooiere verpakkingen; goed voor hen die zich daarin specialiseren.

Dia21

Op de langere termijn zijn er enkele ontwikkelingen die gunstig zijn voor de verpakkingsindustrie. De groei van on-the-go retailers is een gunstige trend voor de verpakkingsindustrie. Deze retailers vestigen zich op locaties waar veel mensen samenkomen, zoals trein- of metrostations. De verpakkingen die zij verkopen zijn kleiner, omdat het vaak om ‘one bite snacks’ of drankjes gaat.

De groei van deze winkels weerspiegelt ook een verandering in mentaliteit, waarbij snelheid en gemak steeds belangrijker worden voor de consument. Daarnaast worden verpakkingen ook kleiner vanwege demografische ontwikkelingen, zoals meer eenpersoonshuishoudens en kleinere gezinnen.

Ook de focus op gezondheid en voedselkwaliteit is een gunstige ontwikkeling voor de branche. Verpakkingen spelen een belangrijke rol bij de houdbaarheid van verse producten. De verpakking van de toekomst zou daarbij van kleur kunnen veranderen en als de houdbaarheidsdatum wordt overschreden of bewaarcondities niet goed zijn.

Verder stijgen de aankopen via internet nog steeds stevig. Ondanks de slechte economische situatie in de eerste helft van 2013 nog altijd met acht procent. Die producten zullen op de een of andere manier altijd in een doos bij de consumenten terecht moeten komen. En veelal zit daar weer een gedrukte folder in met een aanbieding.

Dia22

Voor hen die kunnen inspelen op die ontwikkelingen ligt er nog een mooie en lange toekomst in het vooruitzicht. Ik zei het al: het KVGO werkt aan een gezonde bedrijfstak. Ik zal hier niet uitweiden over de vele instrumenten die we daarbij voor onze leden inzetten zoals de 24/7 scenario’s en de half twaalf projecten waar over strategie en of saneren wordt nagedacht.

Ruwweg liggen er – net als voor andere bedrijven – drie mogelijkheden: je bent de goedkoopste, je bent de meest innovatieve of je zit het dichtst bij de klant.

Dia23

De goedkoopste betekent dus cost leader zijn. U kent de eisen die aan zo’n onderneming worden gesteld. Volume, dus schaalgrootte, snelheid van leveren en standaardisatie van producten om de belangrijkste te noemen.

Vinden we die bedrijven alleen in het oosten van Europa of in China? Natuurlijk niet. Drukkers die zich honderd procent concentreren op het drukken via het web zijn in staat door het combineren van orders in één drukvorm, het snel plaat wisselen en het aanbieden van een beperkt aantal producten het volume hoog en de kosten laag te houden.

Dia24

Je kunt ook de meest innovatieve willen zijn, maar dan is het zaak voor de troepen uit te lopen. Je moet in staat zijn om nieuwe producten te ontwikkelen of in nieuwe markten te stappen. Bijvoorbeeld door je verpakking steeds lichter te maken met dezelfde functies.

Samen met andere kennisclubs en het KVGO onderzoeken ondernemers de mogelijkheden van het printen in 3D, de kansen van Near Field Communicatie of andere vormen van printed electronics. In het zelfde spoor zijn bedrijven bezig met etiketten die niet of erg lastig zijn te vervalsen, of labels die met track & trace-technieken de logistieke keten begeleiden tot en met de controle bij de kassa. Vergelijk het met Intel: elk jaar weer een nieuwe snellere chip.

Dia25

De derde optie, is ‘dicht bij de klant’ gaan zitten. Die natuurlijke rol past het klassieke grafisch bedrijf het beste. We zijn er immers aan gewend om met de klant aan tafel te zitten om de vraag door te nemen. Voor succesvol ondernemen zal het niveau van de relatie wel veel hoger moeten liggen en zal de ondernemer samenwerking met andere spelers moeten zoeken. Zie de voorbeelden in de laatste Graficus.

Op de communicatievraag van een klant zal niet altijd en direct het antwoord: ‘drukwerk’ volgen. Samen met de opdrachtgever zal zorgvuldig geïnventariseerd moeten worden wat de boodschap is en langs welke kanalen deze het beste kan worden gecommuniceerd. Alleen op papier, vooral digitaal, of als een mix van beide.

Daarbij stopt de relatie niet na het bezorgen van de dozen met drukwerk. Gemeten zal moeten worden of de respons in verhouding staat tot de gemaakte kosten en – indien dit niet het geval is – zal de vraag moeten worden beantwoord hoe dit verbeterd kan worden.

Ligt het aan het ontwerp, aan de boodschap, wordt de consument onvoldoende geprikkeld, of is de klant zelf onvoldoende in staat de respons te verwerken? De effectiviteit zal gemeten moeten worden De rol van deze drukker verschuift. Niet langer maakwerk, maar maatwerk, zoals het een dienstverlener betaamt. Deze drukker zorgt er voor dat zijn klant meer gaat verkopen.

Wij vertellen onze leden niet welke keuzes ze moeten maken. Wel kunnen ze bij het zoeken naar de strategie die hen het beste past op ons rekenen.

Dia26

U was – of bent – inmiddels overtuigd van de kracht van drukwerk. Om die kracht te onderstrepen gaat het KVGO een campagne starten met als titel: print pakt.

Eerder is geprobeerd om dit thema op Europees niveau op de kaart te zetten. Ons is duidelijk geworden dat zo’n aanpak niet werkt en je het dichter bij huis moet zoeken. Daarom startten we in november afgelopen jaar met nadenken over een campagne die de communicatiekracht van drukwerk daadwerkelijk over het voetlicht kan brengen. Daarbij is het belangrijk dat de campagne middelen moet leveren voor onze leden om hun klanten te adviseren en overtuigen over de juiste communicatiemix bij hun communicatiewens. U hoort daar, na onze Ledenraad op 12 februari, meer over.

Dia27

Drukwerk is het communicatiemiddel bij uitstek. Ontwikkelingen zijn niet altijd eenduidig, zeker niet als je midden in een periode van grote veranderingen zit.

In cafés zie ik jonge mensen naar grammofoonplaten luisteren en afspraken noteren in een kekke papieren agenda. Tijdens de Dutch Designweek in Eindhoven herontdekten ontwerpers drukwerk waarmee je alleen al door de keuze voor een papiersoort verschillende emoties kunt oproepen.

We verwelkomen de grafische spijtoptanten met vreugde. ‘Newsweek’ dat terugkwam van ‘all digital’ en weer in druk verschijnt. De Rabobank die merkte dat communicatie van het ledenmagazine ‘Dichterbij’ via het web de afstand tussen bank en klant zeker niet verkleinde. En uiteraard ook een nieuwkomer zoals ‘Boer zoekt vrouw’, dat naast de televisie en de website voldoende ruimte ziet voor een lucratief tijdschrift.

Dia28

Elke beweging roept een tegenbeweging op. Ik weet niet of u de bestseller van Dave Eggers hebt gelezen: de Cirkel. Ik ga hier de inhoud niet verklappen, maar vond het een razend interessant boek.

Hoever laten we bedrijven als Google, Apple en Microsoft binnendringen in onze persoonlijke levenssfeer? Een van de stellingen in het boek luidt ‘privacy is diefstal’ als je laat anderen niet meegenieten van jouw leven. Eggers schetst een wereld waarin privacy niet meer bestaat; 1984 in een nieuwe vorm.

Betekent dit dat drukwerk opnieuw de enige vertrouwde communicatiepartner in huis zal worden? Nee. Wel kan het er mede toe leiden tot print zich ontpopt tot een premium product; een product waar mensen zich veiliger en vertrouwder bij voelen dan op dat anonieme wereldwijde web, waarbij Facebook je bestookt met vrienden die je niet kent die producten aanprijzen waar je niet van houdt.

Dia29

In een wereld waarin consumenten gebombardeerd worden met informatie biedt print overzicht, een rustpunt. Lekker bladeren door het favoriete tijdschrift, in de ban van dat prachtige boek, genieten van die stralende poster aan de muur, reageren op de mooie persoonlijke aanbieding. Print pakt.

Bij ons thuis ligt de iPad op de keukentafel. Als een artikel in de opengeslagen krant van die ochtend, of een opmerkelijke advertentie in een tijdschrift daarom vraagt, is de gezochte extra informatie op het web snel gevonden. Digitaal is geen vijand van papier. Papier is geen vijand van digitaal. Digitaal en papier zijn partners.

Dia30

Vakmensen met oog voor detail, voor kleur en voor vorm, voor snelheid en voor nauwkeurigheid, produceren dagelijks het drukwerk dat zo vanzelfsprekend lijkt. Ook met een geschiedenis van eeuwen staat de kracht van print recht overeind. De oranje pakken sinaasappelsap die allemaal exact dezelfde kleur hebben, hoewel ze uit verschillende drukkerijen afkomstig zijn. De direct mail die de ontvanger van de informatie correct en persoonlijk aanspreekt. Het affiche met de Mondriaan-kleuren die van de poster afspatten. De krant die na middernacht wordt afgesloten en toch voor het krieken van de dag op de deurmat ligt. Print pakt.

De inzet van het KVGO is om de leden over hun strategie te laten nadenken, waarbij het belang van de klant voorop staat met doelmatige en duurzame communicatie. De ene keer op papier, op een reclamebord of een slim ontworpen verpakking. De andere keer met inzet van digitale middelen op de smartphone of tablet.

Wat wilt u daarbij zijn? De goedkoopste, de meest innovatieve of degene die het dichtst bij uw klant staat?

De keuze is niet drukwerk of digitaal, maar de vraag wat de beste, doelmatigste en duurzaamste manier van communiceren is voor uw klanten.

Print pakt. En omdat print pakt, was drukwerk niet alleen in het verleden een succes, net zoals het dat ook vandaag is en morgen zal zijn.

Dia1

Ik dank u voor uw aandacht.

– Alleen de gesproken tekst geldt.