16 januari 2013 | Joure

Cees Verweij: Wij blijven belangrijke rol spelen in communicatie-branche

KVGO-voorzitter Cees Verweij sprak in Joure de traditionele Kopperrede uit. &#822De Kopperviering is een traditie die nog stevig in onze bedrijfstak is verankerd, maar houden tradities stand?”

De voorzitter ging onder andere in op de verhouding tussen papieren en digitale communicatiedragers.

&#822Over de inzet van ‘duurzame communicatiedragers’ bestaan in de samenleving nog te veel misverstanden. Te vaak wordt papier bestempeld als milieuvervuilend, terwijl het digitaal verspreiden van informatie op een klimaatneutrale manier lijkt te gebeuren. Wist u dat om het CO2 gebruik van Google in Europa te compenseren er 3,5 miljoen bomen nodig zijn?”

Cees Verweij | Kopperen 2013