22 mei 2014 | Soest

Cees Verweij opnieuw voorzitter van nieuw bestuur, cao-onderhandelingen van start

Cees Verweij is op de Ledenraad van 21 mei in Soest voor een tweede periode van vier jaar benoemd tot voorzitter van het KVGO. Andere hoogtepunten: de toespraak van de voorzitter, de Comfortabele arbeidsovereenkomst, de Jaarrekening 2013 en de Print Pakt-campagne. Bovendien gaf prof. Henk Volberda een stevig lesje ‘succesvol innoveren’.

Een kleine tachtig belangstellenden, onder wie 26 Ledenraadsleden, woonden het voorjaarsevenement van het KVGO op 21 mei in Soest bij.

©NFP-140316_002Lowres
Cees Verweij

Voorzitter Cees Verweij vroeg een moment stilte om de overleden leden te herdenken. In zijn rede sneed hij onder andere de economische situatie in Europa aan die eindelijk de goede kant op lijkt te gaan en de situatie in de bedrijfstak. “Als de economie aantrekt, betekent dit dat we onder iets minder hectische omstandigheden kunnen ondernemen in deze niet altijd gemakkelijke, maar altijd fascinerende industrie.”

Henk van Esch onderstreepte de kwaliteiten van Verweij als bestuurder. “Een ervaren, betrokken en kundig voorzitter die stabiliteit brengt in een roerige periode.” Applaus klaterde ook op voor de andere bestuursleden die werden herkozen. Nieuw in het bestuur zijn namens het segment klein Edwin Iwema en het segment groot Ferdy Demmers.

Fons Bakkes presenteerde de Jaarrekening 2013 waarin, na een bijdrage ter versterking van de algemene reserve, een positief saldo resteert van bijna 80.000 euro. Na een aantal kritische vragen keurde de Ledenraad de Jaarrekening goed en werd het bestuur decharge verleend voor het gevoerde financieel beleid.

Truus Boomgaard meldde dat de onderhandelingen met de bonden over de Comfortabeler arbeidsovereenkomst op 20 mei van start zijn gegaan. Duidelijk is dat het Individueel keuzebudget (IKB), op dit moment niet doorgaat. “Het risico is te groot”, zei Boomgaard. Op 16 juni zitten de partijen opnieuw aan tafel.

Bram ter Beek (links) en Oscar Jager
Bram ter Beek (links) en Oscar Jager

Bram ter Beek presenteerde op energieke wijze de Print Pakt-campagne. Hij overhandigde een exemplaar van het Jaarverslag 2013 met de gelijknamige titel aan Oscar Jager, mede-initiatiefnemer van de campagne. Jacques Koster schetste de contouren van ‘Compass’; gereedschap dat ondernemers in staat stelt samen met hun klanten tot een afgewogen mediamix te komen. De Ledenraadsleden kregen de eerste visual te zien, het logo, plus de huisstijlingrediënten die de campagne mede gaan dragen. Een trailer vormde de aftrap voor het aftellen naar de Print Pakt-website die op 1 juli in de lucht gaat.

Na de pauze ging prof. Henk Volberda in op het vernieuwen van business-modellen. Liefst tachtig bedrijven vulden een uitgebreide vragenlijst in over hun eigen bedrijf, waaruit Volberda onder andere concludeerde dat zij in een turbulente en hoog competitieve markt opereren. Iets dat de ondernemers die aan het woord kwamen volop beaamden. ”Aandacht voor technologische innovatie is er bovengemiddeld, voor leiderschap ligt dat een stuk lager.”