22 november 2012

Cees Verweij op congres Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie

Heelsum | Op 21 november was KVGO-voorzitter Cees Verweij in Heelsum te gast bij FNOI, de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie. De vijftig aanwezigen hoorden Verweij een stevig pleidooi houden voor de communicatiekracht van papier.

De Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI) is de brancheorganisatie voor de oudpapierindustrie. Deze behartigt de belangen van de bijna honderd leden en maakt zich sterk voor papierrecycling. Daarnaast zet FNOI zich in voor professionalisering van de branche en voor een open en vrije internationale oudpapiermarkt. Het motto van de FNOI ‘paper to paper’ sprak de voorzitter van het KVGO bijzonder aan.

“Het valt op hoeveel onze organisaties gemeen hebben. Maar liefst 95 procent van de bedrijven is bij uw brancheorganisatie aangesloten. Bij het KVGO ligt dat percentage op circa tachtig. Onze grootste gemene deler is uiteraard dat we opereren in dezelfde productieketen. Wij bedrukken het papier dat voor u uiteindelijk weer de grondstof vormt van nieuw papier. Een prachtige cyclus en een schoolvoorbeeld van de gedachte dat er niet langer afval bestaat, maar alleen grondstoffen.”

Misverstanden
Verweij schetste de ontwikkelingen in de bedrijfstak en de gevolgen daarvan voor de bezetting van het KVGO-bureau. Ook ging hij dieper in op het speerpunt ‘herpositionering’ en op de duurzaamheid van papier.

“Over de inzet van ‘duurzame communicatiedragers’ bestaan in de samenleving nog te veel misverstanden. De keuze is niet papier of digitaal, maar de vraag wat de beste, doelmatigste en duurzaamste manier van communiceren is. Marketeers moeten de beste mediamix zoeken.”

Vertrouwen
“We kijken ook naar de toekomst. Daarbij zetten we zwaar in op een herpositionering van de branche. Daar kunnen bestuurders van FNOI, maar ook ondernemers en professionals elkaar vinden. Ik vind het niet meer dan logisch dat bedrijven en mensen die binnen de communicatieketen samenwerken elkaar van tijd tot tijd daadwerkelijk ontmoeten.”

Verweij sloot optimistisch af. “Ons gemeenschappelijk belang laat zich samenvatten in één woord: papier. Mijn vaste overtuiging is dat de rol van papier nog lang niet is uitgespeeld. Paper to paper geeft precies aan waar het bij uw en bij onze organisatie om gaat. Om een hernieuwbare communicatiedrager die al eeuwen lang de mensheid informeert en vermaakt. Dat we deel uit mogen maken van zo’n lange traditie vervult mij met trots en geeft, bij alle veranderingen die op ons afkomen, vertrouwen voor de toekomst. Die toekomst  biedt voor FNOI en voor de grafische industrie nog volop kansen.”

Meer weten over FNOI? Klik hier.