08 juli 2014 | Amstelveen

Cees Verweij over het veilen van drukwerk

Op de website van Graficus meldt het vakblad dat één van de leden van het KVGO tegen het veilen van drukwerk zou zijn. Hierop reageert de eigenaar van drukwerkveiling.nl. Hij zou contact hebben gezocht met ‘brancheorganisaties zoals het KVGO’ en kreeg geen of een defensieve reactie. KVGO-voorzitter Cees Verweij reageert.Wat vindt het KVGO van drukwerkveilingen? Alle initiatieven die bijdragen aan de verkoop van drukwerk juichen we toe. Niet voor niets hebben we op 1 juli de website printpakt.nl gelanceerd als onderdeel van een langlopende campagne waarin we de communicatiekracht van print samen met digitale media onderstrepen.

Drukwerkmakelaardij is bijna even oud als de productie van print. Als de – digitale – makelaar naast prijs ook kwalitatieve zaken zoals MVO, kwaliteit, duurzaamheid, transparantie en integriteit serieus laat meewegen, het drukwerk laat fabriceren in de directe nabijheid van de klant dus vaak in Nederland en België, garant staat voor prompte betaling van de feitelijke producent (‘de drukker’), na één veiling de order toewijst (dus niet ‘doormelkt’) is dit een initiatief zoals er zovele op de vrije markt zijn. Niet zoveel mis mee, dus.

Cees Verweij
Cees Verweij

We zijn niet naïef. Net zoals bijvoorbeeld de aanbestedingen zullen dergelijke initiatieven hun effecten op de prijs van drukwerk hebben. De tijd van het Grafisch Bureau ligt echter al decennia achter ons. Het KVGO ondersteunt de ondernemende leden waar dat maar kan op weg naar een gezonde bedrijfstak, maar heeft geen mening over, laat staan invloed op, de prijsvorming van drukwerk.

Zoals bekend doet het KVGO nooit mededelingen over individuele leden. Dat wil niet zeggen dat het KVGO-leden niet vrij zou staan om hun eigen mening te ventileren. Waar, wanneer en waarover ze dat willen. KVGO-leden zijn mans genoeg om uit te maken waar ze wel en waar ze niet aan mee willen doen.

In het artikel in Graficus wordt de suggestie gewekt dat er contact is gezocht met het KVGO. Dat is mij niet bekend. Bij de ‘veel gestelde vragen’ op de veilingsite is te lezen dat drukwerkleveranciers een KVGO-lidmaatschapsnummer moeten opgeven. Dat is geen voorwaarde die van onze vereniging afkomstig is. Kennelijk is de verleiding om mee te liften op het gezag van het KVGO – en daarmee van alle aangesloten leden – groot. “Lidmaatschap van het KVGO geeft de opdrachtgever de zekerheid dat de leverancier een professionele dienstverlener is.” Dat klopt weer wel precies.