26 juli 2014 | Amstelveen

Cees Verweij in FD: &#822Pre-pack in krimpende markt? Niet doen.”

KVGO-voorzitter Cees Verweij geeft op 26 juli zijn mening over de pre-pack. Hij doet dat met een ingezonden brief in Het Financieele Dagblad. &#822Ik sluit zeker niet uit dat de pre-pack in bepaalde sectoren van de maatschappij zou kunnen werken bij het beperken van de schade bij een faillissement. In een krimpende bedrijfstak: niet doen.”

Op 27 juni zond de Ministerraad het wetsvoorstel dat de pre-pack mogelijk moet maken naar de Raad van State. Uit vele hoeken is de pre-pack al benaderd. Juridisch of ethisch bijvoorbeeld of bedrijfseconomisch, waarbij de vraag op tafel ligt of de pre-pack daadwerkelijk de minste schade oplevert voor de medewerkers, de ondernemer en de maatschappij bij een faillissement.

Ik wil een element aan de discussie toevoegen, en wel de bijdrage die pre-pack kan leveren aan een gezonde toekomst voor een bedrijfstak.

Mijn leven werk ik in de grafische industrie. Een prachtige branche met een rijke historie. Deze bedrijfstak liep de afgelopen vijftien jaar harde klappen op. Eind van de vorige eeuw is er volop geïnvesteerd in automatisering van de productie. Nederland beschikte toen en nu over het modernste, grafische machinepark van Europa. Dat leidde tot een ongekende verhoging van de productiviteit.

Cees Verweij
Cees Verweij

De keerzijde van die medaille is dat er een uitstoot van arbeid plaats vond. Werkten er in 1995 nog zo’n 55.000 mensen in de bedrijfstak, in 2013 waren dat er 22.000. Daarbij bleef de totale omzet stabiel, steeg zelfs om geleidelijk te dalen tot nu zo’n 5,5 miljard euro per jaar.

Naast de reorganisaties die dit met zich meebracht, moest de bedrijfstak een antwoord zien te vinden op de digitalisering van de media. Daarbij zorgde de overcapaciteit voor een sterk drukkend effect op de prijzen. Al met al krimpt de werkgelegenheid in onze branche met zo’n tien procent per jaar.

Dit heeft gevolgen. Een aantal bedrijven reorganiseert en slankt af, een aantal sluit vrijwillig de poort, andere gaan failliet. Kan de pre-pack bij deze faillissementen worden ingezet om de schade voor alle spelers zo klein mogelijk te houden? Mijn antwoord is nee. In een krimpende markt betekent de pre-pack en daarmee de doorstart van een bedrijf slechts uitstel van executie. De consequenties van dat uitstel komen op rekening van de rest van de bedrijfstak.

Waar ondernemers – en daarmee hun medewerkers – wel belang bij hebben is een gezonde bedrijfstak. De Nederlandse economie heeft geen baat bij een zo groot mogelijke grafische bedrijfstak, maar bij een industrie met een gezond rendement, zodat er geïnvesteerd kan worden in innovatie en in scholing. Overigens geldt dit voor de gehele maakindustrie in ons land.

Ik sluit zeker niet uit dat de pre-pack in bepaalde sectoren van de maatschappij zou kunnen werken bij het beperken van de schade bij een faillissement. In een krimpende bedrijfstak: niet doen.

Cees Verweij,
Cees Verweij is voorzitter van de Koninklijke KVGO, de branchevereniging van ondernemers in de grafimedia. Ook is hij lid van de Werkgroep Insolventie van MKB Nederland. Deze bijdrage is geschreven op persoonlijke titel.