Pica Media Partners

Pica is een samenwerkingsverband van zelfstandige organisaties. oel van het netwerk is om een bijdrage te leveren aan de optimale bedrijfsvoering van ieder partnerbedrijf en het samenwerkingsverband als geheel. Samen sterk!

Pica Media Partners bestaat uit een collectief zelfstandige, grafische bedrijven. Iedere partner heeft natuurlijk zijn eigen identiteit.

Onze partners zitten verspreid over heel Nederland. We zorgen er wel voor dat partners elkaar op regio-niveau niet in de weg zitten. Zo krijgt iedere partner de ruimte om regionaal te groeien.

Meer weten? Ga naar de website.