Business partners

Naast leden kent het KVGO business partners. Dit zijn ondernemingen of organisaties die geen lid kunnen worden, maar die zich wel met de vereniging en de leden verbonden voelen.

Business partners willen geïnformeerd worden over de activiteiten die het KVGO ontplooit. Zij willen op de hoogte blijven van de kennis zoals die binnen de vereniging aanwezig is en maken deel uit van de netwerken die het KVGO hen biedt.

Bovendien kunnen ze KVGO-bijeenkomsten bijwonen en gebruik maken van specifieke voordelen.

Bel 020 543 54 20
Mail f.metsaars@kvgo.nl

Business partners  | 3 januari 2018