Naar een gezonde branche

Speerpunt nummer één van het KVGO is de leden te ondersteunen op weg naar een gezonde grafimediabranche. Bijeenkomsten, voorlichting: alle gereedschap wordt ingezet om dit doel te realiseren.

In Nederland lopen op dit moment 24/7 projecten. Bedrijven die willen veranderen kunnen hier profijt van hebben. De half twaalf scenario’s richten zich op ondernemers die zoeken naar manieren om samen te werken.

Binnen Europa liep een herstructureringsprogramma ‘In our own hands’. Dat programma – in Nederland ingevuld met een kleine twintig bijeenkomsten, een onderzoek en een toolkit – is afgesloten.

SZW waardeert grafimediaproject ‘Stofwisseling’ als voorloper

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ziet het project Stofwisseling, waarmee de grafimediabranche het gebruik van gevaarlijke stoffen wil terugdringen, als voorbeeld voor andere sectoren. SZW heeft het project dan ook geselecteerd voor een presentatie tijdens een grote bijeenkomst over zelfregulering bij veilig en gezond werken dat in september in Den Haag wordt gehouden.

Overcapaciteit blijft grafimediabranche parten spelen

De grafische sector heeft begin vorig jaar, net als de hele Nederlandse economie, een opleving laten zien. Die is voor het bedrijfsleven en de economie als geheel door gegaan maar lijkt voor grafische bedrijven in de tweede jaarhelft toch weer wat afgezwakt te zijn.

KVGO houdt extra informatiebijeenkomst over WGA

Per 1 januari 2017 wijzigt de WGA-wetgeving. WGA-vast en WGA-flex worden dan samengevoegd. Wie nu eigen risico drager (WGA-uitstap) is, kan dat blijven, maar dan wel voor het gehele WGA-risico. Ook moet dit tijdig gemeld worden bij de belastingdienst. Dit kan nog tot het einde van het jaar.

Ledenraad KVGO buigt zich over lastige vragen en weerbarstige dossiers

De Wet werk en zekerheid, de WGA-uitstapverzekering en de beleidsnotitie 2017 – 2020 van het bestuur vormden de belangrijkste ingrediënten van de Ledenraad van het KVGO. Deze kwam op 28 september in het Congrescentrum van Achmea in Zeist bij elkaar.

Fit & Flexibel 3: “Zelf aan de slag”

‘Zelf aan de slag’ is het motto van alweer de derde editie van Fit & flexibel, deze keer op woensdag 28 september in Zeist. Toonaangevende sprekers geven inhoud en kleur aan het evenement, georganiseerd door het KVGO samen met Achmea. Voorafgaand aan Fit & Flexibel vindt de Ledenraad van het KVGO plaats. Deze start om […]

Richard Leloux: “Werkgevers laten geld liggen”

Voor de sectorplannen in de grafimediabranche is zo’n vier miljoen euro gereserveerd. “We zien dat werkgevers behoorlijk investeren in opleidingen en het begeleiden van mensen van werk naar werk, maar de laatste administratieve hobbels om een groot deel van de kosten terug te ontvangen niet nemen. Dat is zonde.”

Nieuwe Grafimedia cao officieel

De cao-teksten zijn aangeleverd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De minister heeft een zogenaamde ‘kennisgeving van ontvangst’ gestuurd en hiermee is de nieuwe Grafimedia cao een feit.