Grafimedia cao

Afspraken die recht doen aan de omstandigheden waarin de bedrijfstak verkeert. Met voldoende ruimte om te ondernemen, waarbij duidelijk is dat werknemers in de bedrijven een belangrijke rol spelen. Dat is steeds de inzet van het KVGO bij collectieve afspraken over de arbeidsvoorwaarden.

kn_04_pag_03_boekje_caoOp 2 december 2015 gaf de Ledenraad van het KVGO goedkeuring aan het principeakkoord voor de nieuwe Grafimedia cao.

Ook de leden van de andere cao-partijen (ZSO, FNV-Kiem, CNV Media en De Unie) hebben ingestemd.

De looptijd van de Grafimedia cao 2015-2018 is 29 maanden: van 1 november 2015 tot 1 april 2018.

Richard van den Berg: ‘Cao-overleg op andere manier vormgeven’

Het volgende overleg over de Grafimedia cao zou namens de werkgevers moeten worden gevoerd door een kleine groep mensen met veel deskundigheid over arbeidsvoorwaarden en andere cao-onderwerpen. Daarbij zou er een groep moeten komen met deskundige vertegenwoordigers uit de Ledenraad, die als klankbord kan fungeren voor de onderhandelingscommissie.

Actualisatie van Handboek functie-indeling Grafimedia in volle gang

Dinsdagmiddag 21 maart vond een bijeenkomst plaats in het kader van de actualisatie van het Handboek functie-indeling Grafimedia. Het doel van de bijeenkomst was het inventariseren van de ervaringen met het Handboek. Deze informatie wordt, samen met een aantal aanvullende interviews en een onderzoek van het GOC naar beroepsprofielen, gebruikt om te bezien hoe het Handboek […]

Nieuwe website met Grafimedia cao in de lucht

De cao-partijen, verenigd in de ROGB, hebben een nieuwe website gelanceerd voor de Grafimedia cao. Het webadres is niet veranderd: www.grafimediacao.nl. De website bevat uiteraard de tekst van de cao met de looptijd van 1 november 2015 tot 1 april 2018.

Minimum(jeugd)loon per 1 januari 2017

De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon (WML) stijgen per  1 januari met 0,94 procent.

1 procent eenmalige bruto uitkering in november

Werknemers die onder de Grafimedia cao vallen hebben jaarlijks recht op een eenmalige bruto uitkering van 1 procent. Bij een maandsalaris is dat in november.

Grafimedia cao algemeen verbindend verklaard

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nieuwe Grafimedia cao algemeen verbindend verklaard. De looptijd is van 1 november 2015 tot en met 31 maart 2018.

Boekje Grafimedia cao 2015 – 2018 verschenen

De gedrukte versie van de Grafimedia cao is verschenen. Deze uitgave bevat alle wijzigingen die de cao-partijen in het overleg hebben afgesproken. De looptijd is van 1 november 2015 tot en met 31 maart 2018.

Tekst Grafimedia-cao aangepast

Cao-partijen hebben de tekst van de Grafimedia cao 2015-2018 op enkele punten aangepast. De gewijzigde cao-tekst is aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het AVV-verzoek is ingediend.

Aanpassing minimum(jeugd)loon per 1 juli 2016

Per 1 juli 2016 stijgen de bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon (WML) met 0,83 procent in vergelijking met 1 januari 2016. Dit is vastgesteld door de Minister van sociale zaken en werkgelegenheid en is het gevolg van de aanpassing van het wettelijk minimumloon aan de gemiddelde ontwikkeling van de cao-lonen.