Ontwikkelingsfonds Creatieve Industrie van start

Veenendaal | Kennis en ervaring uitwisselen, samenwerken, als één sterke partij optreden. Profiteren van elkaars kennis, deel uitmaken van een krachtig creatief collectief. Daarvoor is OCI, het Ontwikkelingsfonds Creatieve Industrie in het leven geroepen.

OCI behartigt de belangen van werkgevers en werknemers in de creatieve industrie en is bovendien een platform voor zp’ers, ofwel zelfstandige professionals.

De organisatie richt zich op werkgevers, werknemers en zelfstandigen in de creatieve branches. Denk aan gaming, AV, grafimedia, vormgeving, fotofinishing, signsector, internetbedrijven & ICT, podiumkunsten en –evenementen, reclame, uitgeverij & journalistiek, kantoorvak- en boekhandels, beeldende kunst.

Het collectief vertegenwoordigt de creatieve industrie, onder andere bij de ministeries van SZW, OCW en EL&I en bij Europese subsidiebronnen. OCI maakt deel uit van de ‘topsector creatieve industrie’ in het kernteam media/ICT.

OCI kent een paritair bestuur, waarin zowel werkgevers- als werknemersorganisaties vertegenwoordigd zijn. Onafhankelijk voorzitter is Richard Leloux, tevens directeur-bestuurder van het A&O Fonds Grafimediabranche. In het bestuur zitten verder vertegenwoordigers van KVGO, CA-ICT, NUV, ZSO, FNV KIEM en CNV Media.

OCI kent als voornaamste aandachtspunten ‘opleiding en training’, ‘arbeidsmarktontwikkelingen’, ‘intersectorale mobiliteit’, ‘initiatieven op het gebied van vitaliteit’, ‘afstemming en samenwerking tussen sectoren en branches’ en uitwisseling van kennis tussen sectoren en branches.

Meer weten? Kijk op de website.

Deel dit bericht

Geen reacties.

Reageer

Uw e-mail adres wordt niet weergegeven. Velden met een * zijn verplicht.