08 januari 2018 | Schiphol-Rijk

Bestuursverkiezing KVGO in aantocht

De Ledenraad van het KVGO zal tijdens de volgende vergadering in mei 2018 een nieuw bestuur en voorzitter benoemen.

Binnen de leden van het KVGO wordt nadrukkelijk gezocht naar kandidaten om bestuurszetels en de voorzitterspositie in te nemen, terwijl ook de huidige bestuursleden worden gepolst of ze door willen gaan.

Voorzitter Cees Verweij heeft laten weten dat hij weer beschikbaar is. Kandidaten voor een plek in het bestuur als bestuurslid of als voorzitter kunnen zich in de maand januari van 2018 verkiesbaar stellen.

Het bestuur van het KVGO telt dertien leden, vier bestuursleden uit elk van de segmenten Klein, Middelgroot en Groot plus een onafhankelijke voorzitter. Dat bestuur komt maandelijks bijeen of vaker als de actualiteit dat nodig maakt.

De segmenten in de Ledenraad worden de komende maanden regelmatig betrokken bij het zoeken en selecteren van kandidaten. In maart kunnen de leden van de Ledenraad informatie verwachten over de stand van zaken rond de aanmeldingen op dat moment.

Directeur Fons Bakkes: “We hopen uiteraard dat veel leden bereid zijn zich verkiesbaar te stellen. We realiseren ons dat het beslag legt op hun kostbare tijd, maar aan de andere kant is een vitaal bestuur zeker in het belang van het KVGO en van de leden. Tegelijk verzoeken we ook de huidige bestuursleden om in het bestuur van het KVGO verder blijvend enthousiast zich in te zetten voor onze vereniging.”

De profielen en de procedures zijn hieronder te downloaden:

Direct aanmelden:

Meer informatie:
KVGO-directeur Fons Bakkes, tel 020 543 56 78 of per email: f.bakkes@kvgo.nl.