08 december 2014 | Amstelveen

Arbocatologus thema ‘Van werkdruk naar werkplezier’ geactualiseerd

Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer het grootste beroepsrisico in ons land. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is daarom in april 2014 een vierjarige campagne  gestart tegen werkstress met de naam ‘Herken de druppel: check je werkstress’.

De campagne richt zich op alle vormen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). PSA is als arbeidsrisico opgenomen in de arbowet. Het gaat hierbij om arbeidsrisico’s die werkstress kunnen veroorzaken, zoals werkdruk, agressie/ geweld/intimidatie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Van deze verschillende PSA vormen komt werkdruk
het meest voor.

De kosten van verzuim ten gevolge van werkgerelateerde stress worden voor Nederland  geschat op vier miljard euro. In grafimediabedrijven is werkstress verantwoordelijk voor ruim een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim.

‘Van werkdruk naar werkplezier’
In 2010 hebben de sociale partners de brochure ‘Van werkdruk naar werkplezier’ opgesteld. De brochure maakt deel uit van de Arbocatalogus Grafimedia; een boek met oplossingen voor de belangrijkste arbeidsrisico’s in de sector. De campagne van de overheid was een van de redenen om de brochure te actualiseren.

Danny Wilms, adviseur bij Workbooster en secretaris van de Werkgroep Arbeid  en Gezondheid Grafimedia (WAGG) van de ROGB, het permanent overleg van de sociale partners: bij het actualiseren is gekeken naar ontwikkelingen op arbogebied en maatschappelijke veranderingen. De volgende zes punten zijn volgens Wilms beter uitgewerkt:

 • meer inhoudelijke cijfers over werkstress gerelateerde onderwerpen
  die spelen op de werkvloer:
 • het belang van werkplezier als motor om langer door te willen blijven werken (noodzakelijk omdat de pensioenleeftijd de komende jaren stapsgewijs
  stijgt naar 67 jaar);
 • een betere uitwerking van de informatie over positieve (energiegevers) en negatieve aspecten (energievreters) in het werk;
 • het belang van het bespreekbaar maken van werkstress en hoe dat kan worden gerealiseerd;
 • een eigen plek voor de PSA onderwerpen agressie, pesten en seksuele intimidatie;
  het toegenomen belang van een goede werk-privé balans (onder andere ten gevolge van de toename van mantelzorgers);
 • verder is er een actueel overzicht gemaakt van interessante links, websites en wordt uitgelegd hoe je werkdruk en stress kunt meten en welke instrumenten daarbij kunnen worden gebruikt.

Positieve benadering
Kenmerkend voor arbozorg is dat het zich traditioneel richt op het signaleren van risico’s, behandelen van problemen en op het vermijden daarvan.

Danny Wilms
Danny Wilms

Wilms: “Eigenlijk niet zo gek dat in sommige bedrijven dan wordt gedacht: ‘Heb ik hier wel zin in?’ Wie wil zich met problemen bezig houden als er geld verdiend moet worden om het bedrijf draaiende te houden? ‘Arbo’ gaat altijd over schadelijke invloeden, negatieve aspecten van de werksituatie. Natuurlijk gaat het in deze arbocatalogus ook over
wel over negatieve aspecten van de werksituatie zoals werkstress. De titel van de arbocatalogus is echter niet voor niets: van werkdruk naar werkplezier. We hebben dat bewust gedaan, omdat het zich zo ook richt op positieve krachten in het werk. Wie wil er geen werkplezier? Je hoeft het dan ook niet meer te hebben over bepaalde risicogroepen, alle medewerkers hebben baat bij een dergelijke positieve, op groei en ontwikkeling gerichte benadering. Goed voor de medewerker én goed voor het bedrijf.”

Aanvullende hulpmiddelen
Wilms: “De sociale partners vonden het belangrijk om niet alleen het arbocatalogus-thema te actualiseren, maar ook enkele aanvullende acties te doen, om  het onderwerp zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen. In aanvulling op deze arbocatalogus is via het branche arboplatform een mapje met tips & tools te vinden over werkdruk en werkstress. In het mapje is onder andere een presentatie over werkstress opgenomen voor bedrijven die in hun eigen organisatie aandacht willen besteden aan dit onderwerp.

Verder zullen er in 2015 twee branchespecifieke workshops worden ontwikkeld: een voor medewerkers en een voor ondernemers, stafmedewerkers (zoals HRM) en leidinggevenden.”