VNO-NCW MKB Nederland | Marktdag aanbesteden

In het Provinciehuis in Zwolle wordt op 20 februari een Marktdag Aanbesteden gehouden. Centraal staat daarbij vooral ‘hoe meer begrip en vertrouwen leiden tot een betere samenwerking’ wat op zich weer moet resulteren in een hogere klantwaarde en goed rendement.

De voornaamste inleiding wordt verzorgd door Matthijs Huizing, aanjager van het Project Beter Aanbesteden van het ministerie van economische zaken.

Verder zijn er korte pitches van een reeks opdrachtgevers en opdrachtnemers, gevolgd door een aantal workshops over onder meer het dynamisch aankoopsysteem (DAS) van de overheid, over het indienen van offertes en over de klachtprocedure bij de commissie van aanbestedingsexperts.

Deelname is gratis, aanmelden bij bruil@vno-ncwmidden.nl o.v.v. organisatie, naam, e-mailadres en de voorkeur voor twee workshops.