KVGO | Informatiesessie Privacywet | Uitverkocht!

Op dinsdag 13 maart organiseert het KVGO in Soest voor de leden een informatiebijeenkomst over de nieuwe privacyregelgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de stand van zaken over Uitvoeringwet AVG. Aanmelden is niet meer mogelijk. Er kan - jammer genoeg - niemand meer bij.

KVGO-deskundige Maarten Reuderink en Tobias op den Brouw van het Dienstencentrum brengen u op de hoogte van de AVG en de uitvoeringswet. De AVG en de Uitvoeringswet zijn vanaf 25 mei 2018 van toepassing en vervangen de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Alle bedrijven hebben in meer of mindere mate met deze regelgeving te maken. Niet alleen als u persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van uw klanten, zoals bijvoorbeeld gepersonaliseerde mailings, maar ook uw eigen personeelsadministratie valt hieronder.

Stappenplan
Er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. Daarnaast ontvangt u tijdens de bijeenkomst de al eerder aan de leden van het KVGO verstuurde unieke voucher (met een waarde oplopend tot € 1.000) voor de website van AVG Verenigingen.

Hier kunt u het AVG-stappenplan doorlopen en aan de hand daarvan bekijken of u al voldoet aan de aankomende wetgeving. Verder stelde het KVGO drie  modelovereenkomsten op, die tijdens de bijeenkomst worden toegelicht.

In het kort:
– Locatie: De Soesterduinen, Soesterbergsestraat 188, 3768 MD Soest
– Dinsdag 13 maart 2018
– Inloop vanaf 15.30 uur, programma vanaf 16.00 uur tot uiterlijk 19.00 uur

Tijdens de pauze is er een broodmaaltijd.