KVGO | Extra – besloten – Ledenraad over Grafimedia cao

Het KVGO nodigt leden uit voor een - besloten - extra bijeenkomst van de Ledenraad op 24 januari 2019 in De Soester Duinen, Soesterbergsestraat 188 te Soest. Dit in verband met het op 3 december bereikte resultaat van de onderhandelingen voor een nieuwe Grafimedia cao.

Tijdens deze bijeenkomst zal Frans Beun, voorzitter van de onderhandelingsdelegatie van de werkgevers, een uitgebreide toelichting geven op alle onderdelen van het onderhandelingsresultaat. De leden krijgen uiteraard de gelegenheid tot het stellen van vragen. Aan de Ledenraadsleden zal goedkeuring voor het resultaat worden gevraagd.

De bijeenkomst is uitsluitend toegankelijk voor leden van het KVGO, het KVGO-bestuur, de Ledenraadsleden, de werkgeversonderhandelingsdelegatie en een aantal medewerkers van het KVGO-bureau.

De ontvangst is vanaf 14.30 uur. De aanvang van de Ledenraad is om 15.00 uur. Einde is circa 17.30 uur met aansluitend napraten met aperitief en buffet.

Geïnteresseerden – alleen KVGO-leden – kunnen zich hier aanmelden.