KVGO | Informatiebijeenkomst Energiebesparing

Om de klimaatdoelen van Parijs te halen moeten ondernemers energie besparen. Dat is geen vrijblijvende zaak, maar wordt door de overheid wettelijk afgedwongen met de energie besparingsplicht en daarnaast met de nieuwe wettelijke informatieplicht.

Bedrijven, die meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas verbruiken zijn al verplicht maatregelen te treffen, die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

Nieuw is dat bedrijven voor 1 juli 2019 ook moeten voldoen aan de nieuwe informatieplicht energiebesparing. Bovendien moeten ze de overheid gemeld hebben welke maatregelen zij daadwerkelijk hebben uitgevoerd.

Gezien beide verplichtingen organiseert het KVGO zes voorlichtingsbijeenkomsten in de periode van 2 april tot en met 13 mei. De bijeenkomsten zijn mede gefinancierd worden door het ministerie van EZK.

Behalve het voldoen aan de wettelijke verplichtingen zal ook aan de orde komen hoe bedrijven energie kunnen besparen met behulp van de Energie Risico-inventarisatie en -evaluatie (Energie RI&E) en welke diensten er worden verleend op dit vlak.

Er is per bijeenkomst ruimte voor maximaal 35 personen.

Het pakket aan diensten dat het KVGO samen met de partners aanbiedt bestaat uit informatiebijeenkomsten, trainingen, maatwerkadvies en een speciale website.

Programma
Inloop vanaf 13:00 uur, start programma om 13:30 uur, einde om circa 16:30 uur.

  • 13:30-13:45 uur : Opening en inleiding door Maarten Reuderink (KVGO);
  • 13:45-15:00 uur: Aan de slag met de Informatieplicht door Michiel Steerneman van BlueTerra;
  • 15:00-15:15 uur: Pauze;
  • 15:15-16:15 uur:  Van Informatieplicht naar actie, dus aan de slag met de Energie RI&E door Peter Tegel en Anne Schneider van Dienstencentrum;
  • 16:15-16:30 uur: Afsluiting.

Vragen?
Over het programma: Neem contact op met Maarten Reuderink, telefoon +31 (0) 20 543 56 78 of per e-mail info@kvgo.nl.

Over de organisatie: Neem contact op met Roel Worp, mobiele telefoon +31 (0)6 51 44 00 34 of per e-mail r.worp@kvgo.nl.

Aanmelden?
Klik hier.

Meer informatie?
Dossier Informatieplicht Energiebesparing