KVGO Bijeenkomst Gezond ondernemen

Het KVGO nodigt de leden uit voor de bijeenkomst Gezond ondernemen, met medewerking van het UWV en Zilveren Kruis Achmea.

Hester ten Hoope van het UWV neemt je mee in de wereld van het UWV die velen onbekend is. Het UWV voert vele regelingen uit waarmee zij werkgevers ondersteunt. Denk bijvoorbeeld aan loonkostenvoordelen, de no-risk polis en financiering van verschillende voorzieningen voor medewerkers met een beperking. Hester ten Hoope vertelt je er alles over.

Hester zal ook stilstaan bij de regeling voor de compensatie transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Vanaf 1 april 2020 kan de compensatie voor de betaalde transitievergoeding bij het UWV aangevraagd worden. Hoe deze aanvraag in zijn werk gaat en aan welke regels dit gebonden is zal Hester vertellen.

Het ziekteverzuim in de Grafimedia branche laat de laatste tijd een stijgende lijn zien. Zilveren Kruis heeft op basis van de zorgvraag in de sector geanalyseerd welke aandoeningen bijzondere aandacht behoeven. Moara Hieuw-Lie (adviseur gezond ondernemen van Zilveren Kruis) licht toe welke aandoeningen dit zijn en wat werkgevers hieraan zouden kunnen doen. Ook komt zij met een aantal concrete instrumenten om een gezonde levensstijl te bevorderen.

Kom je ook? Klik hier voor het aanmeldformulier.