CMBO & GSOB | De transitie van plastic naar papier en karton

Op 20 juni organiseren CMBO en GSOB een gezamenlijk evenement over de transitie naar papier en karton. Het evenement onder leiding van Alex Kunst vindt plaats op de nieuwe locatie van Stora Enso in Amsterdam.

In heel Europa zien we wetgeving in de maak om de hoeveelheid plastic wegwerpproducten te verminderen. Het plasticverbod op alle stranden per 2021 zal grote gevolgen hebben en naar verwachting leiden tot een grootscheepse transitie naar papier en karton. Daar ligt natuurlijk een geweldige kans voor de grafische industrie!

Tijdens dit evenement kijken de sprekers aan de hand van voorbeelden hoe bedrijven zich daarop voorbereiden, welke stappen ze nu al nemen. Wetgeving nu eens niet als een belemmering, maar als een stimulans voor grafische ondernemers.

Gastheer Stora Enso is zelf een belangrijke speler op het gebied van vernieuwbare oplossingen voor verpakkingen, van hout, papier en andere biomaterialen.

Spreker is Anouk Dantuma, product- en procesontwikkelingstechnoloog bij Schut Papier en al jaren betrokken bij de overgang van plastic naar karton.

Jeroen Kuiper, directeur van IPP International Plastic & Paper levert basismaterialen voor de verpakkingsindustrie en zit daardoor midden in deze materie.

Meer weten of direct aanmelden? Klik hier.