KVGO Kennissessie: Regels gegevensbescherming leveren administratieve rompslomp op

De nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens bezorgen bedrijven veel werk. Registratie van wat er met persoonsgegevens wordt gedaan – ook bijvoorbeeld van het personeel -, nieuwe overeenkomsten met opdrachtgevers én ingeschakelde collega’s en verplicht melden van datalekken; allemaal taken die op ondernemers afkomen. Daarnaast vergt ook de cyberveiligheid en bescherming tegen aanvallen voortdurend aandacht.

“Recht op papieren communicatie in regeerakkoord”

“Mensen die niet elektronisch kunnen communiceren moeten dat ook op een andere manier kunnen blijven doen. Daarom blijft er een keuzemogelijkheid om per post met de overheid te communiceren.” Dat is te lezen in het regeerakkoord. Een goede stap, vindt Papierenkaton.nl, maar het gaat niet ver genoeg.