10 februari 2011

KVGO-voorzitter Cees Verweij: &#822Wij zijn deel van de communicatie-industrie”

Amstelveen, 10 februari 2011 – KVGO-voorzitter Cees Verweij sprak voor de districten Gouwe Rijnstreek en Friesland de traditionele Kopperrede uit. “Onze efficiënte en innovatieve bedrijfstak staat dicht bij de klant. Dat voordeel moeten we inzetten.”

De voorzitter keek kort terug op 2010. “Een jaar waarin we een bescheiden groei van twee procent konden bijschrijven en de economie zich aarzelend herstelde.”

De bedrijfstak lijkt zich na de harde klappen – omzetten en aantal medewerkers circa twintig procent lager sinds het uitbreken van de crisis – op dit structureel lagere niveau te stabiliseren. “De kranten zien licht hogere oplages, het advertentievolume groeit weer.”

Omvormen bedrijf
Dit beeld geldt niet alleen voor Nederland, maar voor heel Europa. Verweij prees de inspanningen op Europees niveau om te komen tot aanbevelingen en de gereedschapskist die ondernemers helpt met het omvormen van hun bedrijf. “Daar investeerden we als KVGO afgelopen jaar veel tijd en energie in.”

Het KVGO organiseerde bovendien een aantal sessies voor ondernemers en liet – samen met de  sociale partners – het onderzoek en de gereedschapskist in het Nederlands vertalen.

“Zeker kromp onze bedrijfstak, maar voor innovatieve ondernemers liggen er altijd kansen. Er moet dan wel sprake zijn van een eerlijk speelveld.” KVGO-voorzitter Cees Verweij kaartte in zijn Kopperrede voor de districten Gouwe Rijnstreek en Friesland aan dat de problemen rond de doorstarts opnieuw onder de aandacht zijn gebracht van VNO-NCW en politiek Den Haag.

Verweij keek niet alleen terug naar het afgelopen jaar. Het aanbod in communicatiekanalen groeit, zeker nu de iPad zo’n doorslaand succes is. “De volgende versie komt in april en ook andere leveranciers laten zich niet onbetuigd. Maar welke communicatievorm uiteindelijk zal winnen?”

Hightech dienstverleners
De kaarten van drukwerk liggen niet slecht. “Onze efficiënte en innovatieve bedrijfstak staat dicht bij de klant. Dat voordeel moeten we inzetten. We zitten vanouds in het centrum van de communicatie-industrie, waar we onze klanten maximaal kunnen ondersteunen bij het uitdragen van hun boodschap.”

Veranderingen zijn absoluut noodzakelijk, vindt de voorzitter. “Denk aan sociale en marketinginnovatie, aan onze inspanningen om de arbeidsvoorwaarden toe te snijden op de arbeidsmarkt van vandaag en morgen. We zijn hightech dienstverleners en zij die dat nog niet zijn, moeten dat worden.”