02 maart 2010

‘Geen tijd te verliezen’

Amstelveen | Als KVGO-voorzitter mocht Cees Verweij voor het eerst in 2010 de Ledenraad toespreken. Hij analyseerde de ontwikkelingen in de branche aan de hand van de cijfers van de Enquête Economische Ontwikkeling.

“Op de grafische vakbeurs in Hardenberg mocht een positieve sfeer hangen, een koude sanering is – helaas – in volle hevigheid aan de gang.”

De voorzitter zei er zin in te hebben om samen met de leden, de andere bestuursleden en de medewerkers van het bureau het KVGO verder vooruit te helpen.

“Allicht lijkt het gemakkelijker om dat te doen in andere omstandigheden. Want het rijtje negatieve ontwikkelingen is lang. Dat geldt onze eigen bedrijfstak, even zeer als onze samenleving. Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen ging het kabinet hard onderuit: een crisis binnen de crisis.”

“Kwesties van oorlog & vrede zijn uiteraard zeer belangrijk, maar het bestrijden van de economische malaise evenzeer. We gaan in Nederland tijd verliezen bij het nemen van maatregelen om de economie weer volop aan het draaien te krijgen. Het is daarom goed dat er nu zo snel mogelijk verkiezingen komen, zodat een frisse ploeg ministers aan het werk kan. Er is veel te doen.”

Onderhandelingen
Volgens Verweij is het project ‘Comfortabele Arbeidsovereenkomst’ van groot belang. De arbeidsvoorwaarden moeten weer in de pas gaan lopen met de eisen die een veranderende markt stelt.

Ook ging hij in op de komende cao-onderhandelingen. “Wij gaan de onderhandelingsdelegatie niet voor de voeten lopen, maar ik constateer dat CNV Media en FNV Kiem pakketten op tafel leggen die geld gaan kosten. Uit de gesprekken die wij de afgelopen tijd met onze leden hebben gevoerd blijkt heel duidelijk dat wij moeten inzetten op de nullijn.”

KVGO | Toespraak Cees Verweij voor de Ledenraad, 24 februari 2010 – Soest