26 november 2009

Cees Verweij nieuwe voorzitter van Koninklijke KVGO

Amstelveen | De Ledenraad van het KVGO koos tijdens de Algemene Vergadering op 26 november 2009 in Tiel op unanieme voordracht van het bestuur Cees Verweij (1953) uit Vinkeveen tot nieuwe voorzitter.

De selectiecommissie koos drs. Cees Verweij uit elf kandidaten. Henk van Esch, lid van de selectiecommissie, gaf tijdens de bijeenkomst een toelichting op de keuze.

“Cees Verweij voldoet aan alle kwalificaties zoals die in het ‘profiel voorzitter’ gesteld werden. Hij beschikt over een zakelijke inslag en sterke analytische en strategische capaciteiten. Hij is een bruggenbouwer, een helder communicator en heeft oog voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen in de branche. Niet alleen op nationaal, maar ook op internationaal niveau.”

Verweij wordt in staat geacht richting te geven aan vernieuwingen in de bedrijfstak temidden van de economische problemen.

In een korte toespraak bedankte Verweij bestuur en Ledenraad. “Zolang ik me kan heugen, draaide mijn leven om het grafische vak. Nu is het moment gekomen om iets terug te geven aan een bedrijfstak die mijn leven mede inhoud en vorm gaf. Ik ben verheugd dat u mij als voorzitter koos en dank u voor het in mij gestelde vertrouwen. Tegelijkertijd realiseer ik me dat ik dat hoe zorgvuldig de procedures ook zijn doorlopen en hoe ‘naadloos ik ook in het functieprofiel pas’, een nieuwe voorzitter dat vertrouwen nog volledig waar zal moeten gaan maken. Uw vertrouwen zal ik dat de komende tijd moeten verdienen.”

Verweij bedankt Klaas Koekkoek voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging. “De vereniging en bedrijfstak staan voor grote opgaven. Net zoals Klaas Koekkoek zie ik het als een van mijn belangrijke opdrachten het KVGO als een hecht team bij elkaar te houden: de kleine, de middelgrote en grote ondernemingen. De komende jaren kunnen we hopelijk ook nieuwe spelers verwelkomen.”

“Met elkaar kunnen we een stem laten horen. Daarbij gaat het er om de goede dingen die in het verleden zijn opgebouwd te behouden. Maar bij de vernieuwingen die we voorstaan is het minstens zo belangrijk nieuwe wegen te vinden om de communicatie-industrie verder inhoud en richting te geven.”

“Dat kan ik als uw nieuwe voorzitter niet alleen. Daar heb ik het bureau bij nodig, mijn collega-bestuurders en u als Ledenraad. Velen van u ken ik. Met degenen die ik nog niet ken, wil ik graag kennismaken. Daar verheug ik me ook op, net zoals ik uitkijk naar het werk dat ik voor het KVGO mag gaan verrichten.”

Wie is Cees Verweij?
Cees Verweij (Mijdrecht, 1953) volgde een opleiding aan de HBS-B en studeerde bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij doorliep onder andere de staf- en kadercursus en behaalde het patroonsdiploma. Verweij werkte, nadat hij zijn studie succesvol afrondde, onder ander bij het toenmalige Bührmann-Tetterode en sinds 1981 bij het familiebedrijf drukkerij Verweij uit Mijdrecht. In september 2008 trad hij daar terug. Verweij kent de grafimediabedrijfstak van binnen en van buiten, deed internationale ervaring op en spreekt zijn talen.