31 oktober 2008

Eerste Van Speijk prijs Grafimedia voor Jonge Helden

Nieuwegein, 31 oktober 2008 – Jonge Helden is de eerste winnaar van de Van Speijk Innovatieprijs prijs Grafimedia 2008.

De jonge onderneming heeft er naar het oordeel van de jury overtuigend blijk van gegeven ‘out of the box’ te kunnen denken. “Het bedrijf is in staat bestaande grafische technieken op een commercieel verantwoorde manier te combineren met innovatieve workflow-systemen. De grafimedia-industrie zou meer oog moeten hebben voor de mogelijkheden van nichemarketing.”

De prijs werd uitgereikt door juryvoorzitter mr. Jan Hein Koningsveld tijdens het eerste Grafimedia Netwerk Evenement in Nieuwegein.

Volgens de jury overtuigt het idee om verenigingen beter met hun leden te laten communiceren in zijn eenvoud. Daarmee scoort Jonge Helden hoog op de maatlat van originaliteit, uitvoering van processen – in de waardeketen – en recessiebestendigheid.

“Jonge Helden is een prachtig voorbeeld van sociale innovatie op twee verschillende manieren. Door slim te werken, productieketens anders in te richten en de klant nadrukkelijk daarin te betrekken weten zij een markt te veroveren. Aangezien die markt wordt gevormd door verenigingen, geven zij dit sociaal belangrijke segment van onze samenleving nieuwe mogelijkheden om met leden te communiceren. Ook dat is een vorm van sociale innovatie.”

Slimmer en beter
Het was de eerste keer, dat deze prijs werd toegekend. “Dat heeft het voordeel dat er geen historische ballast is, maar ook het nadeel dat nagenoeg alles moet worden bedacht of uitgevonden. Het bleek niet eenvoudig als vanzelf een forse stroom aan projecten op gang te brengen”, schrijft de jury.

De Van Speijk-prijs is een prijs voor innovatie. Dat stelde de jury voor de vraag wat de grafimedia-industrie onder ‘innovatie’ verstaat. “Wij hebben ons vastgehouden aan de letterlijke betekenis van het woord innovatie: vernieuwing. Vernieuwing is immers the name of the game waarmee we als ondernemers onze dagen vullen. En door het zo low key aan te vliegen voorkomen we ook dat we ons kunnen verschuilen achter het excuus dat innovatie alleen iets is voor hightech bedrijven met hoogopgeleide ingenieurs. Vernieuwing is een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van iedere ondernemer. Innovatie – in de betekenis die de jury daaraan toekent – is niet beperkt tot het domein van de techniek. Alle terreinen waarmee ondernemers te maken krijgen, dienen min of meer voortdurend vernieuwd te worden. Het gaat soms om slimmer werken, beter organiseren of anders leidinggeven aan je bedrijf. Door sommigen wordt dit ook wel ‘sociale innovatie’ genoemd.”

Geen rocket science
Bij innovatie gaat het naar het oordeel van de jury dus slechts bij uitzondering om hemelbestormende vernieuwingen. Geen ‘rocket science’ maar kleine stapjes. Het slim en dus op een nieuwe manier combineren van bestaande methoden en technieken is een vorm van innovatie, waar iedere ondernemer – hoe klein ook – zich aan kan wagen. Wat dat betreft blijkt uit de inzendingen en de drie nominaties volgens de jury dat er in de grafimedia-industrie nog wel wat te innoveren valt en dat er nog veel traditionele muren geslecht dienen te worden.