07 maart 2003

Toolbox Grafimedia

Amstelveen, 7 maart 2003 – Bij veel bedrijven is de Risico-Inventarisatie een verplicht nummer dat nooit meer uit de bureaulade komt. Begrijpelijk omdat deze als omslachtig en bureaucratisch wordt gezien en de relatie met de knelpunten in de bedrijfsvoering niet helder was. Dat is veranderd.

 

Er is nu een digitale risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Deze is eenvoudiger af te ronden. Bovendien ontvangt de arbodienst de rapportage per e-mail. De nieuwe RI&E Grafimedia heeft een compleet andere vorm dan de tot nu toe gebruikte groene arboboekjes. De gegevens voor de RI&E kunnen digitaal via de computer worden ingevuld. Daaruit volgt automatisch een Arbo-Actieplan en een rapport. Die gegevens worden via e-mail naar de arbodienst gezonden. De arbodienst moet vervolgens met de gegevens die tot verzuim hebben geleid iets doen. Ook kan de arbodienst dan een kosten-baten analyse geven bij het plan van aanpak.


Naast de nieuwe RI&E Grafimedia zijn extra Kosten & Baten-instrumenten ontwikkeld die op een praktische en zakelijke manier laten zien waar en hoe u kosten kunt besparen en welke subsidiegelden u nog kunt verkrijgen. Deze (ook digitale) financiële instrumenten geven inzicht in de kosten en baten rond verzuim, WAO en sociale zekerheid. Verder wordt er aangegeven welke subsidiemogelijkheden er zijn.

Al deze nieuwe tools en het Grafimedia Arbopakket volgen uit de afspraken van het Arboconvenant Grafimedia. U vindt deze software-tools op www.arbografimedia.nl.