06 maart 2003

KVGO voorbeeldreglement verlofsparen beantwoordt vragen

Amstelveen 6 maart, 2003 - In de grafimedia CAO is een verlofspaarregeling opgenomen. Er is inmiddels een verlofspaarfonds ingesteld waarvan de administratie door het spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven (SGB) wordt uitgevoerd. 

Volgens beleidsmedewerker Sociale Zaken, Bert Hoogenboom, krijgt het KVGO veel vragen over deze regeling. “In de praktijk is gebleken dat veel ondernemers behoefte hebben aan een voorbeeld hoe ze dat binnen het bedrijf kunnen regelen. Waar moet je aan voldoen en waar moet je op letten zijn de veelgestelde vragen. Daarvoor hebben wij een verlofspaarreglement ontwikkeld dat is toegesneden op het belang en de mogelijkheden van werkgevers en werknemers in de grafische bedrijfstak.”