De KVGO cao-onderhandelingsdelegatie begint met werk

De werkgeversdelegatie van het KVGO voor de cao-onderhandelingen, die tijdens de Ledenraad in Venlo is benoemd, komt in de week van 20 november voor het eerst bij elkaar. Ook de klankbordgroep die de delegatie voor het eerst zal bijstaan houdt een eerste bijeenkomst. De delegatie bestaat uit vijf personen onder wie een vertegenwoordiger van de verpakkingsdrukkerijen.

KVGO-voorzitter Cees Verweij over cao, imago, Europa en jongeren

De KVGO Ledenraad op 15 november 2017 bij Océ in Venlo opende met een interview van Tyche van Bommel met KVGO-voorzitter Cees Verweij. Aan bod kwamen onder andere de komende cao-onderhandelingen, het imago van papier en drukwerk en de tweede succesvolle editie van Print Pakt in Eindhoven. Verweij maakt zich zorgen over de aanwas van jonge vakmensen.