Richard van den Berg: ‘Cao-overleg op andere manier vormgeven’

Het volgende overleg over de Grafimedia cao zou namens de werkgevers moeten worden gevoerd door een kleine groep mensen met veel deskundigheid over arbeidsvoorwaarden en andere cao-onderwerpen. Daarbij zou er een groep moeten komen met deskundige vertegenwoordigers uit de Ledenraad, die als klankbord kan fungeren voor de onderhandelingscommissie.

Penningmeester Henk van Esch presenteert solide financieel beleid

Penningmeester Henk van Esch kon de Ledenraad op 17 mei in Soest een door de accountant goedgekeurde conceptjaarrekening 2016 overleggen. Hij bracht de missie van het KVGO nog eens in herinnering: ‘Naar een gezonde grafimediabranche’.