Basispremie PGB blijft gelijk

Het bestuur van het Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB) heeft besloten de premie van 19,5 procent voor de basispensioenregeling in 2015 ongewijzigd te laten.

“Tank met afgewerkte olie niet vervangen per 2015”

Het Kenniscentrum InfoMil adviseert ondernemers om te wachten met de vervanging van bovengrondse opslagtanks met afgewerkte olie. Waarschijnlijk vervalt per 1 januari 2015 de certificaatplicht. Daarnaast vervallen ook een aantal andere regels voor deze opslagen.