Ontwerpbesluit Beheer Verpakkingen 2014 naar Tweede Kamer

De regering heeft het ontwerpbesluit Beheer Verpakkingen 2014 ‘Verpakkingenbesluit’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit ontwerpbesluit moet de huidige regelgeving vervangen. Met het ontwerpbesluit worden de afspraken uit de zogenaamde ‘Raamovereenkomst’ wettelijk ingekaderd. KVGO-specialist Maarten Reuderink legt uit.