Subsidie mogelijk voor Duurzame Inzetbaarheid ESF 2014-2020

Er is geld beschikbaar om een externe adviseur in te schakelen voor het verbeteren van bedrijfsprocessen en vooral het verkrijgen van advies om de duurzame inzetbaarheid van het personeel te vergroten en hen tot op hogere leeftijd gezond, gemotiveerd en productief te laten doorwerken. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het KVGO maakt bezwaar tegen voorgenomen verhoging van postzegelprijs

Het KVGO maakt bezwaar tegen alweer een verhoging van de postzegelprijs. “Hoewel het hier uitsluitend om de verhoging van de postzegelprijs gaat voor de dienstverlening binnen de concessie, zal ook deze verhoging zijn effect hebben op de andere tarieven die door PostNL gehanteerd worden en dus van zeer nadelige invloed zal zijn op het totaalvolume aan poststukken dat er in Nederland verzonden gaat worden.”