Ontwerpbesluit Beheer Verpakkingen 2014 naar Tweede Kamer

De regering heeft het ontwerpbesluit Beheer Verpakkingen 2014 ‘Verpakkingenbesluit’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit ontwerpbesluit moet de huidige regelgeving vervangen. Met het ontwerpbesluit worden de afspraken uit de zogenaamde ‘Raamovereenkomst’ wettelijk ingekaderd. KVGO-specialist Maarten Reuderink legt uit.

Bonden komen onverwacht met onhaalbare eisen

De werkgeversdelegatie en de vakbonden zijn op 14 en 15 juli bijeen geweest in Papendal om de voorstellen in het kader van de onderhandelingen over een nieuwe Grafimedia cao te bespreken.