“Tank met afgewerkte olie niet vervangen per 2015”

Het Kenniscentrum InfoMil adviseert ondernemers om te wachten met de vervanging van bovengrondse opslagtanks met afgewerkte olie. Waarschijnlijk vervalt per 1 januari 2015 de certificaatplicht. Daarnaast vervallen ook een aantal andere regels voor deze opslagen.

Van drukken naar printen

De missie van het KVGO luidt: naar een gezonde grafimediabranche. Daarom organiseert het KVGO op 6 november een kennissessie samen met Combizz en Konica Minolta met de vraag ‘hoe maak ik de succesvolle (over)stap van drukkerij naar printservicebedrijf?’