Besloten extra Ledenraad KVGO over principepakkoord Grafimedia cao

Op woensdag 2 december komen de Ledenraadsleden en overige leden van het KVGO in een besloten bijeenkomst bij elkaar om de resultaten van de cao-onderhandelingen te bespreken. Op de agenda staat onder andere een uitgebreide toelichting op het principeakkoord door Richard van den Berg.

Principeakkoord over nieuwe Grafimedia cao gesloten

Op 17 november sloten werkgevers en vakbonden in Hoevelaken een principeakkoord over een nieuwe Grafimedia cao. De cao heeft een looptijd van 1 november 2015 tot 1 april 2018. Over die periode worden de lonen met 4 procent verhoogd. In februari 2016 wordt een eenmalige uitkering van duizend euro uitgekeerd.