Vernieuwde aanbestedingswet van kracht

De gewijzigde aanbestedingswet is op 1 juli van kracht geworden. Met de wet beoogt minister Kamp van Economische Zaken meer kansen voor het MKB, efficiëntere procedures en meer ruimte voor innovatie.