Rob Vinke op Fit & Flexibel 3: “Koppel generaties aan elkaar”

De opeenvolgende generaties, van de stille generatie van voor de oorlog tot de millennials en verbinders van nu, vertonen steeds kenmerkende verschillen. Die typische eigenschappen hebben grote invloed op de manier waarop mensen met hun werk omgaan. Ondernemers kunnen verschillende generaties in een bedrijf inzetten en ze ‘aan elkaar koppelen’. “Vitaliteit door generaties is de grote uitdaging.”

Ledenraad KVGO buigt zich over lastige vragen en weerbarstige dossiers

De Wet werk en zekerheid, de WGA-uitstapverzekering en de beleidsnotitie 2017 – 2020 van het bestuur vormden de belangrijkste ingrediënten van de Ledenraad van het KVGO. Deze kwam op 28 september in het Congrescentrum van Achmea in Zeist bij elkaar.